Foreninger

Foreninger mm. på Sejerø. Hvis du ønsker medlemskab, så ring til kontaktpersonen. (Ikke alle steder kræver medlemskab, men forhør dig.)

Sejerø Beboerforening

C/O Henry Larsen

Tlf.: 5959 0167

Varetager øboernes interesser, bl.a. i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer.

Sejerø Udviklingsforum

C/O Klaus Perkild

Tlf.: 5959 0336

Et forum der bl.a. har til formål at arbejde for Sejerøs erhvervsudvikling.

Ø-Udvalget

Formand: Peter Rasmussen

Næstformand: Jytte Heglund, Nekselø

Medlemmer:  

Repræsentant for Kalundborg Kommune er Anita Winther.

Udvalget er nedsat af Kalundborg Kommune, og behandler sager der er relevante for de to øer, Sejerø og Nekselø. Møde, den 2. mandag i måneden på Sejerø Plejehjem. (Lukket)

Sejerø Kulturhus

Sejerbyvej 7

C/O Lisbeth Enevoldsen

Tlf.: 2163 9261

Købmandshandelsmuseum og turistinformation. Arrangerer kunstudstillinger, gerne med lokal tilknytning, og foredrag mm.

Sejerø Kulturforening

C/O Brit Tipsmark

Tlf.: 5959 0166

Er også støtteforening til Sejerø Kulturhus og afholder div. arrangementer.

Sejerø Skytteforening

C/O Allan Jensen

Tlf.: 5959 0255

Der skydes hver tirsdag, i vinterhalvåret på skolen. Børn fra 7 - 15 år skyder først.

Sejerø Fritidsfiskerforening

C/O 

Tlf.: 

Hygger bl.a. hver onsdag og syr garn mm. I vinterhalvåret på lejrskolen. I sommerhalvåret foregår det i klubhuset på havnen.

Sejerø Jagtforening

C/O Ronni Nielsen

Tlf.: 2924 1240

Her afholder man bl.a. lerdueskydning og fællesjagt i sæsonen.

Sejerø Idrætsforening

C/O Brian Freese

Tlf.: 5959 1979

Her kan man spille fodbold, både ude og inde, og spille badminton, og hvad man ellers kunne tænke sig. Det foregår nede på skolen. De afholder også bankospil og sommerfest.

Sejerø Børneklub

C/O Esther Nielsen

Tlf.: 5959 0091

Afholder børneklub for alle aldre i Missionshuset. Den sidste torsdag i hver måned er der familiegudstjeneste, med fællesspisning bagefter, ligeledes i Missionshuset.

 

 

Sejerø Sangforening

C/O Fin Andersen

Tlf.: 5959 0132

Kan du lide at synge, er dette stedet. Der bliver hygget med kage og kaffe, hver Mandag på skolen.

 

 

Sejerø Pensionistklub

C/O 

Tlf.: 

Afholder bl.a. træf med banko og hygge, onsdag i ulige uger på Cafe Spætten

Sejerø Hestelaug

C/O Hanne Koch

Tlf.: 2024 4420

Sejerø Hestelaug er en forening der arbejder for at fremme hesteaktiviteter på Sejerø

Sejerø Golfklub

C/O Helge Nørrevang

Tlf.: 51910340

Hvis man kan lide at slå til en golfbold, og være sammen, så er det her det foregår.

Andre arrangementer kan læses på Brugsens og Færgens opslagstavle.