Sognepræst, Asbjørn Hansen: 61272846
Grøn kirke
Siden 10. maj 2012 har Hjembæk og Svinninge kirker været ”grønne”.
 
Grøn Kirke er et netværk af kirker, der indarbejder miljø- og klimahensyn i deres hverdag som kirke.

Der er i dag 134 kirker i Danmark, der kalder sig grønne. De har alle arbejdet med en tjekliste med kategorier om så forskellige ting som gudstjenesteliv og diakoni, information og undervisning, indkøb og kirkens jord, energiforbrug, affaldshåndtering og transport - ialt 48 punkter. Kan en kirke tilslutte sig mindst 25 af disse, kan man kalde sig grøn kirke.

Bag Grøn Kirke står Klima- og miljøgruppen i Danske Kirkers Råd.

Læs mere på www.gronkirke.dk

 

Et af de 48 punkter i Danske Kirkers Råds liste er bl.a. at holde en årlig udendørs gudstjeneste

”Processen har været rigtig spændende”, udtaler sognepræst Asbjørn Hansen. ”Bl.a. at høre menighedsrådet og de ansattes holdning til f.eks. sparepærer, genbrugsbatterier, fairtradeprodukter, affaldssortering osv.. Det har skabt en bevidsthed hos os om, at vi miljømæssigt kan gøre en forskel. Samtidig giver det anledning til at tænke klima, miljø og naturansvarlighed ind i kirkens arbejde – f.eks. ved høstgudstjenesterne. Mange af punkterne opfylder vi allerede. F.eks. benytter vi aldrig sprøjtemidler på kirkegårdene. Men på visse punkter, skal vi til at tænke mere globalt og miljøvenligt og blive mere opmærksomme på, om der findes produkter, der tilgodeser økologi og lavt energiforbrug. Jeg glæder mig over, at glæden og respekten for skaberværket er kommet på dagsordenen”, slutter Asbjørn Hansen.