Velkommen
 
Velkommen til vores hjemmeside!
Vi har lavet hjemmesiden med det formål, at vise hvordan medier kan fortolkes igennem det digitale. Vi beder dig være opmærksom på, hvordan du, som den aktive bruger af digitale medier lige nu, opfatter denne hjemmeside som et middel til envejs-kommunikation.
 
Hjemmesiden er udarbejdet som vores produkt, og skal bruges til at finde rundt i de ting vi har arbejdet med ud fra vores problemstilling.
 
My21 hentyder til det 21. århundrede, som er vores hovedemne i vores projektuge 2013.
I vores projektopgave har vi valgt at arbejde med medier i det 21. årh., og her vil vi sætte ekstra fokus på digitale, sociale, underholdende medier - og også reality programmer.
Vi undersøger hvordan medierne vil udvikle sig igennem det 21. århundrede, hvad de betyder for os i det moderne liv, og hvilken indflydelse de har på børn og unge i vores samfund.
Vi sætter spørgsmålstegn omkring deltagerne og deres personlige grænser, i de moderne reality-shows.
 
I vil nemt kunne finde rundt, ved at klikke på de forskellige menuer, som henviser jer til de forskellige artikler, som vi har skrevet ud fra vores problemstilling.
 
God fornøjelse!
- Julie & Emma -
 

 

 

 

Find os på

http://web-side.dk/Websites/My21/