Duftstoffer og helbredsrisici

Hvaffor en sygdom vil du have?

Duftstoffer, hvad enten de er naturlige eller syntetiske, udgør en alvorlig risiko for vort helbred på flere forskellige måder.

Nedenfor kan du læse om nogle af de risici, vi udsætter os selv og andre for, når vi bruger parfume, parfumerede plejeprodukter, parfumerede vaske- og rengøringsmidler m.v. 

Duftstoffer kan give kontaktallergi over for parfume

Det der i daglig tale kaldes parfumeallergi, er en kontaktallergi over for duftstoffer – naturlige eller syntetiske.

 

Man skønner, at 2-4% af befolkningen har parfumeallergi. Parfumeallergi er dermed en af de hyppigste kontaktallergier.

 

Parfumeallergi kan ikke kureres, men er noget, man må leve med resten af livet.

 

”Første symptom på parfumeallergi er eksem, der kan vise sig ved rødme, revner, skældannelse og små blærer - ofte i armhulerne efter brug af deodorant.

 

Eksemet kan forsvinde igen, hvis man holder op med brugen af det produkt, som har forårsaget eksemet.

 

I andre tilfælde fortsætter eksemet eller kommer igen på et senere tidspunkt, hvor man bruger andre produkter, som indeholder det allergifremkaldende duftstof, man ikke tåler.

 

Allergien kan også give anledning til håndeksem samt udbredte eksemer i ansigtet og på kroppen."

 

Kilde: Videncenter for Allergi

Duftstoffer kan give hovedpine og migræne

Det er en erfaring hos mange, at parfumedufte kan udløse hovedpine og migræne. Man taler her om, at parfume kan være en ”trigger”, altså det, der udløser et anfald.

”Den vigtigste del af behandlingen er, at du forsøger at undgå de triggere, som udløser migræne hos netop dig.”  

Kilde: Patienthåndbogen på sundhed.dk

Duftstoffer kan give astmaanfald

Duftstoffer kan også virke som ”triggere” af anfald hos astmatikere.

”Astma er en kronisk luftvejssygdom, som skyldes en vedvarende irritationstilstand i luftvejene. Den viser sig ved anfald med hoste, åndenød, pibende vejrtrækning og tendens til lungeinfektioner.” 

”Man skal undgå at komme i kontakt med de allergifremkaldende stoffer (allergener), som man ikke kan tåle og også undgå irritationsfremkaldende stoffer som stærke lugte (f.eks. parfumer), maling, rengøringsspray, stegeos, røg og støv.”

Kilde: Patienthåndbogen på sundhed.dk 

Duftstoffer kan give duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS)

Duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) er ikke det samme som parfumeallergi. Det er ikke en allergi i klassisk forstand, men netop en overfølsomhed, som navnet siger.

Alle kan udvikle duft- og kemikalieoverfølsomhed, men man ved, at mennesker med parfumeallergi og eventuelt andre kontaktallergier er i særlig risiko for også at udvikle MCS.

”Udover at udløse allergiske reaktioner, så kan parfume også udløse ikke-allergiske symptomer f.eks. fra slimhinderne. Det kan være i form af nys, kløe, øjenirritation, hoste eller besværet vejrtrækning.

Andre symptomer, f.eks. hovedpine, koncentrationsbesvær eller udtalt træthed forbindes også til udsættelse for parfume og andre kemiske stoffer.” 

Kilde: Videncenter for allergi

Læs mere her:  

Hvad er MCS?