Diagnosekode for duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS)

MCS sidder ikke mellem ørerne på patienten

Duft- og kemikalieoverfølsomhed  har pr. 1. juli 2012 fået egen diagnosekode i Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem, SKS.

Koden hedder

/DR688A1 Symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer/.

MCS er således i SKS, som er den danske version af WHOs sygdomsklassifikationssystem ICD, indplaceret under hovedkategorien ”Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds [DR00-DR99]”.

Slut med psykiatrisk fejldiagnosticering

Den nye kode bør få den betydning, at MCS-ramte ikke længere fejldiagnosticeres med diagnosekoden /DF458 Anden somatoform tilstand/. Denne diagnosekode er en psykiatrisk diagnose placeret under hovedkategorien ”Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser [DF00-DF99]”.

Den psykiatriske fejldiagnosticering af bl.a. MCS, fibromyalgi og ME, myalgisk encephalomyelitis som ”somatoform tilstand”, altså det der i daglig tale hedder ”noget psykosomatisk”, er gennem mange år blevet kritiseret af såvel patientforeninger som af fagfolk. 

Senest har en kommende klinisk vejledning fra DSAM, Dansk Selskab for Almen Medicin, der har til formål at sætte fejldiagnosticeringen i system hos de praktiserende læger, mødt massiv kritik også fra lægefagligt hold, heriblandt fra Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed og fra Dansk Reumatologisk Selskab.

Se debatindlæg "Klinisk vejledning møder lægefaglig kritik" bragt i Dagens Medicin 05.04.2013 her.

Hvad siger WHO?

Fibromyalgi og ME har længe haft egne diagnosekoder hos WHO og i SKS som selvstændige somatiske, dvs. fysiske, sygdomme hørende under henholdsvis reumatologien og neurologien. MCS har endnu ikke nogen selvstændig kode i WHOs klassifikationssystem, men forventes at få det i nær fremtid.

I de nationale versioner af WHOs klassifikationssystem har man i andre lande, bl.a. i Tyskland, Østrig og Japan, indplaceret MCS under forskellige, allergiske og toksikologiske, og vel at mærke ikke psykiatriske, koder.

Med den nye danske diagnosekode for MCS er det nu også i Danmark slået fast, at MCS ikke skal have en psykiatrisk diagnosekode, men koden /DR688A1 Symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer/.

Læs mere her:

Hvad er MCS?

Diagnostiske kriterier for duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS)