Diagnostiske kriterier for duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS)

De internationale diagnosekriterier

De internationale diagnostiske konsensuskriterier for MCS fra 1989  med senere tilføjelser fra 1999 1 og 2005 2 siger, at MCS er:

 1. en kronisk lidelse
 2. med symptoner, der genkommer reproducerbart
 3. som reaktion på udsættelse for lave koncentrationer
 4. af multiple, ubeslægtede kemikalier, og
 5. som bedres eller forsvinder, når de udløsende stoffer fjernes.
 6. (Tilføjet i 1999) Symptomerne skal optræde i flere organsystemer.
 7. (Tilføjet i 2005) Symptomer fra centralnervesystemet er obligatoriske.

De danske diagnosekriterier

Duft- og kemikalieoverfølsomhed har pr. 1. juli 2012 fået egen diagnosekode i Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem, SKS.

Koden hedder /DR688A1 Symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer/.

Kriterierne for diagnosen tager udgangspunkt i de ovennævnte internationale kriterier og lyder i den danske version således: 

 1. Symptomerne er relateret til almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer.
 2. Symptomer fra centralnervesystemet er obligatoriske.
 3. Symptomerne bedres eller forsvinder når eksponeringen fjernes.
 4. Tilstanden er kronisk (> 6 måneders varighed).
 5. Symptomerne ledsages af signifikante livsstils- eller funktionsmæssige forringelser.

Læs mere her:

Hvad er MCS?

Diagnosekode for duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS)

QEESI-skemaet

 


1. Multiple Chemical Sensitivity: A 1999 Consensus. Arch Environ Health 1999;54:147-149.

2. Lacour M et al: Multiple chemical sensitivity syndrome (MCS)- suggestions for an extension of the U.S. MCS-case definition. Int J Hyg Environ Health 2005.