Hvad er duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS)?

Hvad betyder MCS?

MCS står for Multiple Chemical Sensitivity, som direkte oversat betyder ’overfølsomhed over for mange forskellige kemikalier’. På dansk kaldes MCS også for duft- og kemikalieoverfølsomhed.

For mange MCS-ramte betyder sygdommen, at de har valget mellem at blive mere syge eller at bære maske, når de færdes blandt andre mennesker.

Hvor længe har man kendt til sygdommen?

Tilfælde af kemikalieoverfølsomhed er første gang beskrevet af den amerikanske læge og allergolog Theron Randolph (1906-1995) i starten af 1950’erne.

Mark Richard Cullen, amerikansk professor i medicin og epidemiologi, var den første til, i 1987, at anvende betegnelsen 'multiple chemical sensitivity' (MCS) og opstille diagnostiske kriterier for sygdommen 1.

Hvad er symptomerne på MCS?

Almindelige symptomer ved MCS er:

Hovedpine

Migræne

Kognitiv dysfunktion (problemer med tænkning, hukommelse og koncentration)

Sygelig træthed, udmattelse

Følelsen af at være syg, influenza-følelse

Svimmelhed

Kvalme

Hud- og slimhindeproblemer, luftvejsgener, øjengener

Urinvejsinfektion (også hos mænd)

Symptomer fra mave-tarm-kanalen

Ledsmerter

Mange MCS-ramte beskriver det som en følelse af at have influenza, at være fuld, ikke at være sig selv eller at være forgiftet.

Helt karakteristisk for MCS er det, at symptomerne udløses af duftstoffer og andre kemikalier i luften og bedres eller forsvinder, når man ikke længere udsættes for disse.

Karakteristisk er det også, at patienten reagerer på, hvad man normalt vil kalde lave koncentrationer af stofferne. 

MCS kan udløses efter en særligt kraftig eksponering eller efter 'normal' eksponering gennem en årrække. Overfølsomheden, som måske i første omgang vedrører duftstoffer, udvikler sig efterhånden til at omfatte også andre kemikalier i luften.

Patienterne reagerer typisk på en lang række af dagligdags ting, såsom andre menneskers parfume, duftende plejeprodukter og vaskepulver/skyllemiddel i tøjet, tryksager, stearinlys, mados, bilos, brændeovnsrøg, maling, afgasning fra læder, plastik, nye møbler, elektronik osv. (Jf. de internationale diagnostiske kriterier for MCS-diagnosen nedenfor).

Hvornår har man MCS?

De internationale diagnostiske kriterier for MCS fra 1989 med senere tilføjelser siger, at MCS er:

  1. en kronisk lidelse
  2. med symptoner, der genkommer reproducerbart
  3. som reaktion på udsættelse for lave koncentrationer
  4. af multiple, ubeslægtede kemikalier og
  5. som bedres eller forsvinder, når de udløsende stoffer fjernes.
  6. (Tilføjet i 1999) Symptomerne skal optræde i flere organsystemer 2.
  7. (Tilføjet i 2005) Symptomer fra centralnervesystemet er obligatoriske 3.

Det er disse kriterier, der skal være opfyldt, før man taler om en definitiv MCS-diagnose.

Se de danske diagnosekriterier her.

Hvor udbredt er MCS i Danmark?

En stor dansk befolkningsundersøgelse fra 2008 blandt 6000 tilfældigt udvalgte borgere i Storkøbenhavn i alderen 18-69 år viste, at mere end hver fjerde voksne dansker (27%) får symptomer såsom hovedpine, luftvejs- eller øjengener af almindeligt forekommende luftbårne kemikalier.

Undersøgelsen viste også, at 3,3 % af alle voksne danskere, svarende til mere end 100.000 mennesker, har så alvorlige symptomer på MCS, at det har haft sociale og/eller erhvervsmæssige konsekvenser for dem 4.

Resultaterne af den danske undersøgelse svarer til, hvad man har fundet ved lignende befolkningsundersøgelser i Sverige, USA, Canada, Australien og Tyskland.

Er MCS en anerkendt diagnose?

Ja, duft- og kemikalieoverfølsomhed har pr. 1. juli 2012 fået egen diagnosekode i Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem, SKS.

Koden hedder /DR688A1 Symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer/.

Det er dermed slået fast, at MCS-ramte ikke skal fejldiagnosticeres med den psykiatriske diagnosekode /DF458 Anden somatoform tilstand/ – det, der i daglig tale hedder ”noget psykosomatisk”.

Læs mere om diagnosekoden for duft- og kemikalieoverfølsomhed her.

Ligeledes i 2012 blev det ved appelretten i Göteborg slået fast, at MCS i Sverige kan anerkendes som en arbejdsskade.

Kan MCS behandles?

Nej, der er i dag ingen behandling med en videnskabeligt dokumenteret effekt på MCS.

Den eneste "behandling" er i videst muligt omfang at undgå udsættelse for de ting, der ikke tåles.

Det betyder, med den duft- og kemikaliebelastning der kendetegner samfundet i dag, at de fleste MCS-ramte må leve med alvorlige sociale og arbejdsmæssige begrænsninger, og at mange ender på førtidspension.

Svær MCS er et alvorligt handicap.

Forebyggelse, hensyntagen og handicaprettigheder

Ved at droppe parfumerne og duftene og vælge duftfri varianter af vaske- og rengøringsmidler samt produkter til personlig pleje kan du forebygge allergi og MCS hos dig selv og din familie og samtidig vise hensyn til de 27% af danskerne, som får symptomer af duftstoffer og andre kemikalier i luften.

Indførelse af duftpolitikker i børnehaver, i skoler, på arbejdspladser og i den offentlige sektor – herunder i sundhedsvæsenet – er også et vigtigt led i en forebyggende indsats.

I Australien er man langt fremme, når det gælder indførelsen af handicaprettigheder for MCS-ramte. I flere delstater er der indført krav om duft- og kemikaliepolitikker for offentlige bygninger samt særlige retningslinjer for hensyntagende procedurer omkring hospitalsindlagte MCS-patienter.

Læs mere her:

Duftfri – SÅDAN!

Information til lægen om duft- og kemikalieoverfølsomhed

QEESI®-skemaet – et screeningsredskab ved duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS)

 


1. Cullen, M.R. The worker with multiple chemical sensitivities: an overview. Occupational Medicine 2, 655-661, 1987.    

2. Multiple Chemical Sensitivity: A 1999 Consensus. Arch Environ Health 1999;54:147-149.

3. Lacour M et al. Multiple chemical sensitivity syndrome (MCS)-suggestions for an extension of the U.S. MCS-case definition. Int J Hyg Environ Health 2005.

4. Berg ND et al. Prevalence of self reported symptoms and consequences related to inhalation of airborne chemicals in a Danish general population. Int Arch Occup Environ Health 2008;81(7):881-7.