Telefon 74 43 19 15 eller 23 95 19 15
Hvordan virker hypnose

 

Ved at arbejde med hypnose-hypnoterapi øger du din bevidsthed.

Med andre ord du ”flytter” dig og opnår et højere niveau af bevidsthed i forhold til din problemstilling, hvilket betyder, at din mulighed for at løse dit problem øges. 

Ved at øge din bevidsthed får du en større forståelse af dig selv og din reaktive og uhensigtsmæssige adfærd i forhold til din problemstilling.

Det er svært at lave følelsesmæssige forandringer udelukkende med det bevidste sind, altså med vores tanker – det intellektuelle plan.

Muligheden for at opnå dybe og vedvarende forandringer øges ved at samarbejde med det underbevidste sind - og det er det, vi gør i hypnose-hypnoterapi.

Bag alle handlinger er der altid en følelsesmæssig impuls, og denne impuls kommer fra det underbevidste sind. Her ligger mange oplevelser  - og tilhørende tanker og følelser - ”på lager”, som vi umiddelbart ikke kan huske. Derfor har vi ofte svært ved at forstå, hvorfor vi reagerer, som vi gør.

Selvom vi ønsker at kunne reagere anderledes, så lykkes det ofte ikke, uanset vores beslutning med hovedet, da det er en følelsesmæssig impuls fra underbevidstheden, som udløser reaktionen. Vi reagerer, inden vi når ”at tænke os om”.

I hypnose arbejder vi netop med at forandre følelser og tanker i f b m en problemstilling, så situationen og hele din selvfølelse i situationen herefter opleves mere positiv.

Derfor kan hypnose og hypnoterapi anvendes ved en bred vifte af problemstillinger - fordi der er tanker og følelser forbundet med ALT, hvad vi foretager os.

 

Øget bevidsthed er den eneste vej ud af offerrollen.