+45 5191 9494
Behandling

Behandling af mani 

Hvis patienten er i behandling med antidepressiva ved udbrud af mani, skal behandling med andidepressiva straks stoppes. Ved moderat mani i ambulant regi kan forsøges behandling med lithium. Hvis patienten i forvejen er i behandling med anti-manisk medicin, kan dosis øges. Ved indlæggelseskrævende mani behandles ofte med et atypisk antipsykotikum, evt. i kombination med lithium eller valproat.

  

Behandling af bipolar depression 

Ved lettere til moderat depression kan forsøges behandling med lithium. Ved sværere bipolar depression suppleres lithium med quetiapin. 

Der er i nogle undersøgelser, ikke fundet effekt af antidepressiva (antidepressiv medicin) ved bipolar depression, idet kombinationsbehandling af olanzapin og fluoxetin dog er vist at have effekt. Behandling med antidepressiva må kun foretages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin. 

Ved sværere depression overvejes ECT (elektrochock), som er ligeså effektivt ved bipolar depression som ved tilbagevendende (unipolar) depression. 

  

Vedligeholdelsesbehandling ved bipolar sygdom 

Vedligeholdelsesbehandling anbefales efter første mani eller blandingstilstand. Behandlingen er mangeårig, ofte livslang. 

Lithium er førstevalg, da effekten er bedst dokumenteret, men der er i dag flere andre behandlingsmuligheder i form af visse typer atypiske antipsykotika (quetiapin, olanzapin) og antiepileptiske midler (valproat, lamotrigin). Ofte er kombinationsbehandling nødvendigt, afhængigt af episodesværhedsgrad, episodehyppighed, typen af affektive episoder (mani, blandingstilstand, depression). Den hyppigste grund til kombinationsbehandling er gennembrudsdepression hos patienter i stemningsstabiliserende behandling. Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet nationale kliniske retningslinjer for valg af kombinationsbehandling efter gennembrudsdepression. 

Tilrettelæggelse af vedligeholdelsesbehandling er en opgave for speciallæger i psykiatri. 

(Kilde: pro.medicin.dk)

 

Struktur og skemaer

Samtaler og terapi

Kost, søvn og mation

Andre behandlinger

Medicin

Stemningsstabiliserende

Alternativ behandling