+45 5191 9494
Generelt om bipolar lidelse

Bipolar lidelse er klassificeret som en stemnings lidelse, som i alvorlig grad påvirker en persons humør og forstyrrer en persons evne til at fungere effektivt i hverdagen. Bipolar lidelse opstår i lige stort antal i begge køn.

Mindst 2% af en befolkning udvikler bipolar lidelse, og nyere forskning i USA’s nordvestlige dele tyder på, at så mange som 5% af en befolkning kan være bærere af elementer af de bipolare karakteristika i mere eller mindre udtalt form. Alle tal på området er uden konkret grundlag og er båret af forskellige interesser. Bipolarforeningen mener der er 5% af den voksne befolkning i Danmark som svinger så meget i humør og energi at der er tale om en funktionshæmning. Det svarer til, at 200.000 voksne i Danmark er bipolare.

Den bipolare skiftende karakter har en enorm indflydelse på familie og venner, og der er oftest knyttet betydelige sociale problemer til at have de bipolare karakteristika for en person.

Undersøgelser i UK har vist, at det i gennemsnit tager 10,5 år at få en korrekt diagnose. Der fejldiagnosticeres gennemsnitligt 3,5 gange pr patient. Det virker sandsynligt, at det også forholder sig sådan i DK.

Sammenlignet med andre sundhedsmæssige lidelser, er Bipolar Affektiv Lidelse stadig hårdt ramt af misforståelser og stigmatisering.

Mennesker med en bipolar karakter påvirkes i alle aspekter af livet og i forholdet til andre. Familie og venner kan alle blive sat under pres så det opstår en uro der kun kan forværre situationen. 

Der er brug at få en korrekt diagnose i første forsøg. Alle må samarbejde og sikre omhyggelighed i diagnosticeringen. Enhver fejltagelse i det arbejde skaber nye problemer for den lidende og de pårørende.

I begyndelsen er det mest hensigtsmæssigt, at der er accept af den professionelle behandling, indtil erobringen af fænomenet tager til, og den begyndende tilpasning af livsstilen skaber rum for at klare op-og nedture.

Alvoren og typer af symptomer på bipolar lidelse varierer fra person til person, men påvirker generelt humør, energi og funktion. Bipolar lidelse er karakteriseret ved perioder med intens mani eller eufori, der veksler med perioder med depression. Symptomer på bipolar lidelse kan alvorligt forstyrre en persons evne til at fungere normalt i relationer og aktiviteter i hverdagen, såsom arbejde, skole, sociale aktiviteter, og egenomsorg. 

Symptomer på mani fase af bipolar lidelse kan nævnes

 

Perioder med mani veksler med episoder af depression.

Symptomer på depression fase af bipolar lidelse kan nævnes

Nogle mennesker med bipolar lidelse kan opleve, hvad der kaldes en blandet tilstand, som er en kombination af symptomer på mani og depression, der forekommer på samme tid. Desuden kan nogle mennesker med bipolar lidelse oplever en hurtig gearskift fra symptomer på mani symptomer på depression kaldes hurtig cykling.
/z.oolco.com/

Tilbage til forsiden