+45 5191 9494
Ordbog

Bipolar Affektiv Sindslidelse er en eksakt faglig betegnelse som du ka læse mere om uder "Diagose"

Helt grudlæggede er bipolar svingning fra høj energi og intens selvfølelse til lav energi og lav selvfølelse. Til tider er der tale om følelsesløshed, voldsom sesitivitet eller foremmelser uden virkelighed.

 

ALM. FORKORTELSER

 

BAS

Bipolar Affektiv Sindslidelse

BAL

Bipolar Affektiv Lidelse

FAGLIGE BEGREBER

 

Affektiv

Følelsesmæssig, fremkaldt af en sindsophidselse

Anhedoni

Et særligt fagligt begreb for 'let nedtrykt'. Bruges særligt i forbindelse med 'neutral episode', som ofte har dette karaktertræk. 

BT=Blandingstilstand Her forekommer maniske og depressive symptomer enten samtidig eller skiftevis.

Identitet

Hvem er jeg? Følelsen af jeg’et
Selvfølelse

Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi er studiet af de processer hos mennesket, der har med perception, hukommelse, tænkning og sprog at gøre.

Lithium Lithium anvendes især til behandling og forebyggelse af maniske og depressive episoder ved BIP. Lithium er førstevalg til forebyggelse af episoder på baggrund af solid og også nylig evidens.
Lykkepiller
  • Lykkepiller er en fællesbetegnelse for SSRI-præparater, som er en hyppigt anvendt gruppe af antidepressiva.

Narrativ psykologi

Narrativ betyder det fortællende. I den narrative psykologi kigger vi på, hvilke historier et individ, en familie, en gruppe eller et samfund har om sig selv.

Neurose

Neurose ("nervelidelse"), er en tidligere betegnelse for en psykisk forstyrrelse eller sindslidelse

Patologi

Naturvidenskabelige lære om sygdomme, deres årsager, opståelsesmekanismer og manifestationer

Personlighedsforstyrrelse

  • En personlighedsforstyrrelse er en psykiatrisk lidelse, som er kendetegnet ved afvigende personlighedstræk.

Psykiater

Speciallæge i psykiatri.

Psykoedukation

Psykoedukation er undervisning af patienter og pårørende i psykiatriske lidelser og/eller psykiske reaktioner på forskellige kriser

Psykofarmaka

En fælles betegnelse for medicin, der bruges i behandlingen og forebyggelsen af psykiske lidelser og forstyrrelser.
Psykofarmaka indeholder kemiske stoffer, der indvirker på hjernens funktion, herunder stemningsleje, følelser og tankeaktivitet. De psykobiologiske forstyrrelser normaliseres derved.

Psykolog

En psykolog beskæftiger sig med psykologi og har traditionelt været forstået som en person, der beskæftiger sig med menneskets sjæle- og åndsliv.

Psykose

Hvis man har en psykose, har man en psykisk sygdom som gør at man har været eller er psykotisk
At være psykotisk betyder at man har nedsat realitetstestning, dvs. at man har problemer med at skelne mellem hvad der er virkeligt, og hvad der er uvirkeligt

Recovery

Kan på dansk oversættes med 'At komme sig'.
Den tror på, at man kan komme sig af en psykisk lidelse, og at det er vigtigt at understøtte det enkelte menneskes selvbestemmelse.
Recovery er en personlig udviklingsproces, som det enkelte menneske gennemgår. Her er målet at blive i stand til at leve et liv, der giver mening for den enkelte. Der er tale om en dybt personlig proces, som er forskellig fra menneske til menneske.

Remission

Delvis forsvinden eller bedring af en sygdom eller et sygeligt symptom 

Sensitiv

Udfordringerne ved at have dette særlige karaktertræk er, at det som er begrænset stimulerende for de fleste mennesker, kan være vældigt stimulerende for særligt sensitive. Denne overstimulering af nervesystemet bevirker, at man let bliver udmattet, overvældet og ønsker at være alene, og man kan have svært ved, at relatere sig til omverdenen.  Det kan være vanskeligt at tage beslutninger, da det kreative sind ser så mange muligheder, og det derfor bliver vanskeligt at vælge. 

Terapeut, psyko

En psykoterapeut hjælper mennesker igennem kriser og følelsesmæssige problemer. Psykoterapeuten kan også hjælpe sine klienter igennem angst og fobier eller problemer med familie, parforhold og sex.

SLANG

 

Bip/bipper (jeg er en)

Jeg har bipolar lidelse

Hypo

Hypomanisk

Dep.

Deprimeret/depression

Køre op

Blive hypomanisk

Dykke

Blive let deprimeret