+45 5191 9494
Samtaler og terapi

Psykoterapi

Der er mange former for terapi, men de hviler alle sammen grundliggende på Sigmund Freuds arbejde og særligt hans værk “Psykoanalyse”.

 

Freud opdagede psyken som et særskilt element i mennesket, som man så at sige kan operere i med analyse og samtale. Hans teori er stadig helt fundamental i alle former for samtaleterapi.

 

Freuds teori er stadig brugbar, på trods en del af den ikke kan bruges længere enten fordi han på visse steder tog fejl, fordi hans klientel var fra en bestemt samfundsklasse og fordi det moderne menneske har forandret sig med tiden.

 

Terapeuter

Man skal gøre sig klart, at de fagfolk som beskæftiger sig med psyken langt fra er ens uddannet. De har hver deres faglige baggrund til at beskæftige sig med psykens sygdomme og andre niveauer af psykiske uhensigtsmæssigheder.

 

Den praktiserende læge og psykiateren er grundliggende lægefaglige, og deres behandling er primært medicinsk. Selvom de begge har elementer af psykologi i deres uddannelse, så afhænger deres evner på det psykiske område i høj grad af deres personlige menneskelige evner. En læges behandlingsform i forhold til sindslidelser er stort set altid medicinering.

 

Psykologer er universitetsuddannet kandidater i psykologi som har et 160 timers forløb for at få autorisation, og de kan og må ikke udskrive medicin, men deres uddannelse er funderet på teoretisk psykologi, og deres svar på sindslidelse er langvarig og dybdegående samtaleterapi.

 

En psykoterapeut har en faglig uddannelse som fx. sygeplejerske, lærer eller pædagog. Uddannelsen er oftest knyttet til en ide eller retning med et bestemt mål. Det er ikke en lige så gennemgribende uddannelse, og den har karakter af efteruddannelse eller et længerevarende selvbetalt kursus. 

 

Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, som fokuserer på din adfærd og på, hvad du tænker om dig selv og dine problemer. Ved at bedre uhensigtsmæssig adfærd og ved at ændre negative tankemønstre til mere positive, kan du få bedre kontrol over depressionen.

 

Psykodedukation

Psykoedukation er en behandlingsform, som især benyttes i behandlingspsykiatrien. Hvis du er psykisk sårbar, vil du igennem denne behandlingsform få viden om den psykiske lidelse samt undervisning i kommunikationstræning og problemløsning. Derigennem kan du blive bedre til at forstå dig selv, lidelsens symptomer, og hvad der kan udløse den. Det betyder samtidig, at du kan blive bedre til at tackle dit liv og sørge for, at du ikke får tilbagefald.

 

Tilbage til forsiden