+45 5191 9494
Om bipolarforeningen

Bipolarforeningen har sin berettigelse fordi mennesker med Bipolar Affektiv Sindslidelse ikke er repræsenteret ordentligt i Danmark. Der er ingen andre som entydigt diskuterer og arbejder udelukkende med bipolar affektiv sindslidelse som tema. Det mener vi er nødvendigt af mange grunde. 

Rent geografisk vil en bipolarforening lande mellem tre organisationer hvoraf ingen repræsenterer bipolare entydigt, bipolarsagen er bare et appendix. Her tænkes på SIND, LAP og Depressionsforeningen.

SIND favner bredt om sindslidelser og har også pårørende i foreningen. SIND må betegnes som alle sindslidelsers hovedorganisation med en bred underskov af interesseorganisationer for sindslidende under. Breden og størrelsen af SIND, er SINDs styrke og samtidigt SINDs begrænsning. Bipolarforeningen vil være at finde tæt på SIND for at bidrage, samarbejde og påvirke der hvor det batter på den lange bane.

LAP er uden pårørende, og de dækker psykiatripatienter over een kam uden at skele til diagnoser. LAP registrerer ikke medlemmers eller bestyrelsesmedlemmers diagnose, og dermed heller ikke eventuelle særinteresser. LAP har efter fleres mening et meget hårdt debatmiljø, synes være styret af en overvægt af skizofrene og har f.eks. henvisninger til stemmehørergrupper, men ikke til seminarier for bipolar affektiv sindslidende. Bipolarforeningen vil også søge at bidrage og påvirke på LAP's dagsordner.

Depressionsforeningen er først og fremmest en patientforening og bipolar affektiv lidelse synes at være et appendix - i øvrigt er depression i almindelighed og den som bipolar affektiv sindslidende har, forskellige fra hinanden. Det er en skældnen Depressionsforeningen ikke har vist viden om. Umiddelbart har det ikke været muligt at finde fodslag med Depressionsforeningen. Bipolarforeningen vi afsøge alle muligheder for at få Depressionsforeningen i tale. Vi håber det vil løsne op og blive et varmt og omfattende samarbejde på den længere bane.

Pårørende organisationerne favner også bredt mht diagnoser - altså ikke specifikt på bipolar affektiv sindslidende - og så er de ... ja, ... pårørendeorganisationer, som har deres egen synsvinkel, og det er jo ikke nødvendigvis de sindslidendes vinkel.

Alle disse organisationer bliver vores fremtidige samarbejdspartnere og allierede på sindslidendeområdet!

Vi skal ikke glemme psykiatrien og videnskabsfolkene. De har ikke noge IMOD sindslidende, men de har så meget magt i situationen, at det til tider opleves sådan. Hvis der ikke bliver spurgt direkte til psykiatrien og de valg som bliver truffet på vores vegne, så får man jo heller ikke nogle klare svar. Et uldent svar er jo også et svar, men så må vi holde dem fast på, at de handler uden eksakt viden - hvis det er det som er tilfældet.
Vi har brug for svar, og dem kan vi stille i fællesskab, og kræve at få svar, når vi er en forening. 

Hvor store vi skal være og præcist hvad vi skal lave må tiden vise. Men vi ser ingen som vil modarbejde sindslidendesagen eller vores særinteresser. I første omgang vil bipolarforenigen være en hjemmeside med henvisninger til fornuftig viden og steder man kan gå hen - altså deltage i de netværk der er ... og mange andre ting. Netværksgrupper kan der jo ikke blive for mange af. Det vil jo ikke modarbejde noget - tvært imod. 

Så længe foreningen ikke modarbejder nogen, så er den jo ikke i vejen - men et bidrag. Desuden - udbud giver efterspørgsel. En bipolarforening vil utvivlsomt trække flere ind i sagen!

Der ud over vil BIPOLARFORENINGEN puste de andre foreninger og organisationer i nakken - det giver mening i sig selv!

Velkommen til dit bedre liv!
 


VedtægterReferater

Tilbage til forsiden