+45 5191 9494
Episoder

Episoder i Bipolar Lidelse

Symptomer

Mani
Ud over de maniske symptomer, der er skrevet om herunder, kan du også få psykotiske symptomer som vrangforestillinger og hallucinationer. Altså forestillinger, oplevelser eller tanker, der ikke har hold i virkeligheden.

Det kan være forestillinger om egen storhed og overdrevne evner. Hallucinationerne er ofte stemmer, der taler direkte til dig.

Det kan have store konsekvenser, hvis du tager beslutninger, når du har det sådan. Det kan være pludselige rejser, store indkøb, jobskifte eller beslutning om skilsmisse.

Hypomani

Når du er hypomanisk, kan du uden grund føle dig meget opstemt eller irritabel. Det kan være en følelse af energisk glæde. Du snakker måske mere, sover mindre og kan ikke holde fokus ret længe af gangen.

Du har stor tiltro til dig selv, og det kan betyde, at du handler hensynsløst og over andres grænser.

Let hypomani

Let hypomani er den mildeste form for mani. Du er opstemt, har en følelse af velvære og er mere fysisk aktiv end ellers. Du er måske også mere udadvendt, får lyst til at købe, har øget seksualdrift og nedsat behov for søvn. 

Du kan sikkert godt passe dit arbejde, og du er ikke til gene for dine omgivelser.

Let depression

Har du en let depression, er det som regel muligt at fortsætte hverdagen med arbejde og aktiviteter i fritiden.

Moderat depression

Har du en moderat depression, kan det være svært at have en normal hverdag og fungere normalt på arbejdet, i familien og i fritiden.

Svær depression

Har du en svær depression, har du det så skidt, at det er svært at leve livet, som du plejer. Det er svært at huske, koncentrere sig og løse problemer.
Den svære grad af depression kan i værste fald give hallucinationer og vrangforestillinger, og der er risiko for selvmord.

Halvdelen af alle med bipolar sygdom er både maniske og depressive.

Blandingstilstand

Blandingstilstanden mellem depression og mani er karakteriseret ved, at man over en periode på mindst to uger oplever en blanding eller hurtige skift inden for få timer mellem maniske og depressive symptomer.

 

 

Klilde psykiatri.rn.dk

 

Mani
Den maniske person er glad og optimistisk, til tider overstadig og eksalteret. Humøret kan være lunefuldt og kan ved mindste modsigelse gå over i irritation og vrede. Der er øget energi og aktivitet, selvhævdelse og selvovervurdering, masser af planer og ideer. 

I en mani er der forringet dømmekraft og tab af almindelig tilpasning til sociale situationer. Ofte er der tale om uansvarlig adfærd, der hverken passer til situationen eller personens vanlige stil. Ofte har den maniske person ingen klar erkendelse af sin sygdom og ønsker derfor ingen hjælp eller behandling. 

Under en manisk episode kan den syges hæmnings- og hensynsløse optræden skade sociale kontakter, familiære forhold og arbejdssituationen. Desuden kan storhedstanker og ansvarsløshed føre til en økonomisk situation, som kan være uoprettelig.

Når personen kommer ud af sin mani og evt senere går over i en depression, rammes vedkommende af skyldfølelse over de handlinger og udtalelser, han eller hun har præsteret i den maniske fase.

Særligt mennesker med Bipolar Affeektiv Lidelse Type 1 bliver ramt af manisk psykose.


Depression

Depression er - depression. Det er manglende ressourcer. Det er underskud. Det giver dårligt humør, og man glider langsomt i en dvalelignende tilstand ved langvarig depression. Det kan give konkrete smerter i kroppen, kuldskærhed, forsinket syn og langsomme bevægelser.

Humøret er dårligt, og alt bliver vendt til en negativ synsvinkel. Glasset er hele tiden halvtomt og positive ting bliver vendt til bekymringer. Tristheden kan blive til aggressioner, ikke mindst hvis der bliver stillet krav.

Ofte opstår der selvmordstanker og desvære også konkrete tiltag som kan få dødelig udgang. Mindst 6000 mennesker som er diagnosticeret med Bipolar affektiv lidelse begår selvmord. For det meste sker selvmordene når den lidende er på vej ud af depressionen og efterhånden får flere kræfter.

Nu er det svært at tale med de døde, men flere efterlader selvmordsbreve, og meget tyder på, at skyldfølelse og skam fører til selvmordene.

Den psykotiske del af depressionen består i den lidende bliver overbevist om, at verden er bedre tjent uden dem. Sjældne gange tager den psykotiske depressive en eller flere pårørende med i døden.

Mærkeligt nok, kan ansvar husdyr afholde depressive i at begå selvmord. Det psykotiske ræsonnement er, at husdyr ikke kan, til forskel fra de pårørende, klare sig selv uden dem. 

Særligt Bipolar Affektiv Lidende type 2 bliver ramt af depressiv psykose.

----------

Det er vigtigt at understrege - hellere en gang for meget end en for lidt -, at personer med bipolar i sygdomsepisode utvetydigt skal ind i et behandlingsforløb, som styres af specialister, og at forudsætningen for et godt resultat er, at behandlingen følges.

Halvdelen af personer med Bipolar Affektiv Lidelse har problemer med et misbrug. Ligeledes kan pesonlighedsforstyrrelser og angsttilstande forværre sygdomsforløbet, hvis der ikke også tages hånd om disse problemstillinger.

Tilbage til forsiden