+45 5191 9494
Depression

Depression

Depression er - depression. Det er manglende ressourcer. Det er underskud. Det giver dårligt humør, og man glider langsomt i en dvalelignende tilstand ved langvarig depression. Det kan give konkrete smerter i kroppen, kuldskærhed, forsinket syn og langsomme bevægelser.
Humøret er dårligt, og alt bliver vendt til en negativ synsvinkel. Glasset er hele tiden halvtomt og positive ting bliver vendt til bekymringer. Tristheden kan blive til aggressioner, ikke mindst hvis der bliver stillet krav.
Ofte opstår der selvmordstanker og desvære også konkrete tiltag som kan få dødelig udgang. Mindst 6000 mennesker som er diagnosticeret med Bipolar affektiv lidelse begår selvmord. For det meste sker selvmordene når den lidende er på vej ud af depressionen og efterhånden får flere kræfter.
Nu er det svært at tale med de døde, men flere efterlader selvmordsbreve, og meget tyder på, at skyldfølelse og skam fører til selvmordene.
Den psykotiske del af depressionen består i den lidende bliver overbevist om, at verden er bedre tjent uden dem. Sjældne gange tager den psykotiske depressive en eller flere pårørende med i døden.
Mærkeligt nok, kan ansvar husdyr afholde depressive i at begå selvmord. Det psykotiske ræsonnement er, at husdyr ikke kan, til forskel fra de pårørende, klare sig selv uden dem. 
Særligt Bipolar Affektiv Lidende type 2 bliver ramt af depressiv psykose.

Det er vigtigt at understrege - hellere en gang for meget end en for lidt -, at personer med bipolar i sygdomsepisode utvetydigt skal ind i et behandlingsforløb, som styres af specialister, og at forudsætningen for et godt resultat er, at behandlingen følges.

Halvdelen af personer med Bipolar Affektiv Lidelse har problemer med et misbrug. Ligeledes kan pesonlighedsforstyrrelser og angsttilstande forværre sygdomsforløbet, hvis der ikke også tages hånd om disse problemstillinger.